کوتاهی میتواند جان دوباره به موهای شما ببخشد و علاوه بر آن یک استایل جذاب را برای شما به ارمغان خواهد آورد.