هستیا یک مرکز زیبایی در منطقه الهیه تهران به عنوان یکی از بزرگترین سالن های زیبایی با متخصصان حرفه ای می باشد که برای ارائه خدمات تخصصی تاسیس گردیده است.

هستیا دارای یک طبقه پارکینگ اختصاصی ویژه مشتریان عزیز می باشد.