اینکه موهایی زیبا با رنگ و لایت بسیار جذاب داشته باشین برای همه ی خانم ها چه با موهای بلند چه موهای کوتاه ایده آل هست اما علاوه بر زیبایی، سالم موندن موها و آسیب ندیدن بعد از رنگ بسیار مهم و در اولویت تیم حرفه ای هستیا قرار دارد.