انواع اکستنشن مژه

اکستنشن کلاسیک :استفاده از مژه های تک تار بدین صورت که یک مژه روی تار مژه شخص گذاشته می شود.حجم اکستنشن با حجم مژه شخص پر میشود.

اکستنشن سه بعدی(والیوم روسی): از مژه های چند شاخه اما تار به تار روی یک تار مژه شخص استفاده میشود که اصطلاحا سه بعدی میگویند.