دستگاه اوزون تراپی

1_آبرسانی و هیدراته کردن مو

2_عمق نفوذ و ماندگاری بالای مواد

3_تقویت و احیای موهای آسیب دیده

4_جلوگیری یا قطع ریزش مو

5_  اکسیژن رسانی مو

6_ پاکسازی ریشه و ساقه مو